?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 防静电地板厂家简单介l品常规厚?- 沛_冀仓机电设备有限公?/title> <meta name="Keywords" content="防静电地板厂?> <meta name="applicable-device" content="pc,mobile" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta name="MobileOptimized" content="width" /> <meta name="HandheldFriendly" content="true" /> <link href="/template/YXX0063/css/css.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/template/YXX0063/css/css_con.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="/template/YXX0063/js/jquery-1.8.2.min.js"> </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <!--top--> <div id="top_A"> <div class="top"> <div class="top_left"> 沛_冀仓机电设备有限公ؓ您免Ҏ?a href="http://www.5396479.com">防静电地板厂?/a>?a href="/supply/">沛_防静电地?/a>?a href="/news/">PVC防静电地?/a>{相关信息发布和资讯Q敬请关注! </div> <div class="top_right"> <script type="text/javascript" src="http://Home.nestcms.com/35700/stat/"> </script> </div> </div> </div> <!--top end--> <div class="top_bgk"> <!--logo--> <div class="main"> <div class="logo"> <div> <a href="/" title=""><img src="/uploads/logo/20191111035138.jpg" alt="沛_冀仓机电设备有限公? width="" height="" /></a> </div> </div> <dl class="biaoyu"> <dd> <span>安全、稳固、防噪、防静电、防? </span> 防静电地板,做"面子" </dd> </dl> <!-- <div class="top_ewm"> <img src="/template/YXX0063/picture/20161215112903_8593.png" title="微信公众? alt="微信公众? /> </div>--> <div class="iphone"> <span> 定制热线Q? <b> 13803395858 </b> </span> <a title="研发、销售、安装各c防静电地板"> 研发、销售、安装各c防静电地板 </a> </div> <div class="clearboth"></div> </div> </div> <!--nav 开?-> <div class="nav_all"> <div class="nav"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/" title="首页">首页</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/" title="关于我们">关于我们</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/" title="产品中心">主营产品</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about2.html" title="荣誉资质">资质证书</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/" title="新闻资讯">新闻资讯</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/download/" title="工程案例">工程案例</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about3.html" title="服务支持">客户留言</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/" title="联系我们">联系方式</a></li> </ul> </div> </div> <!--nav l束--> <div> <img src="/template/YXX0063/images/1.jpg" width="100%" height="100%" /> </div> <div class="inside_main"> <div class="search_con"> <div class="hotkey"> <span> 关键词: </span> <a href="/key.aspx?k=%e7%9f%b3%e5%ae%b6%e5%ba%84%e9%98%b2%e9%9d%99%e7%94%b5%e5%9c%b0%e6%9d%bf" rel="nofollow">矛_庄防静电地板</a> <a href="/key.aspx?k=%e9%98%b2%e9%9d%99%e7%94%b5%e5%9c%b0%e6%9d%bf%e5%8e%82%e5%ae%b6" rel="nofollow">防静电地板厂?/a> <a href="/key.aspx?k=%e5%85%a8%e9%92%a2%e9%98%b2%e9%9d%99%e7%94%b5%e5%9c%b0%e6%9d%bf" rel="nofollow">全钢防静电地?/a> </div> <div class="form"> <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach"). } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach"). } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" accept-charset="utf-8" action="/key.aspx" onSubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="误入关键字" /> 站内<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外<input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onClick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/YXX0063/images/ss2.png" align="center" > </form> </div> </div> </div> <div class="inside_main"> <div class="main_left"> <div class="leftitem"> <div class="tit"> 产品中心 </div> <div class="cates"> <dl> <dt> <a href="/gxnxlhfjddb/" title="高性能兰花防静电地板">高性能兰花防静电地板</a> </dt> <dt> <a href="/fjddbpj/" title="防静电地杉K?>防静电地杉K?/a> </dt> <dt> <a href="/zpstcfjddb/" title="直铺式陶瓷防静电地板">直铺式陶瓷防静电地板</a> </dt> <dt> <a href="/zpspvcfjddb/" title=" 直铺式PVC防静电地?> 直铺式PVC防静电地?/a> </dt> <dt> <a href="/mbfjddb/" title="无边防静电地?>无边防静电地?/a> </dt> <dt> <a href="/lgjdb/" title="铝合金地?>铝合金地?/a> </dt> <dt> <a href="/fjdtfb/" title=" 防静电通风?> 防静电通风?/a> </dt> <dt> <a href="/lsgfjddb/" title="酸钙防静电地板">酸钙防静电地板</a> </dt> <dt> <a href="/oaznwldb/" title="OA|络地板">OA|络地板</a> </dt> <dt> <a href="/tcfjddb/" title="陶瓷防静电地?>陶瓷防静电地?/a> </dt> <dt> <a href="/pvcfjddb/" title="pvc防静电地?>pvc防静电地?/a> </dt> <dt> <a href="/qgfjddb/" title="全钢防静电地?>全钢防静电地?/a> </dt> </dl> </div> </div> <div class="leftitem"> <div class="tit"> 新闻中心 </div> <div class="cates"> <dl> <dt> <a href="/news/cjwt/" title="常见问题">常见问题</a> </dt> </dl> </div> </div> <div class="leftitem"> <div class="tit"> 联系我们 </div> <div class="lianxi"> <dl> <dt> <div>咨询热线</div> <div class="tel">17332983686</div> </dt> <!--大类--> <dd> 全国售后热线Q? <br /> 17332983686 <br /> 邮箱Q?a rel="nofollow" href="mailto:13383030176@163.com">13383030176@163.com</a> <br /> 地址Q石家庄市桥西区长兴?? </dd> </dl> </div> </div> </div> <div class="main_right"> <div class="sitemap"> 当前位置Q? <a href="/">首页</a> > <a href="/news/">新闻信息</a> > 详细内容 </div> <div class="content"> <div class="news_xaingxi"> <h1>防静电地板厂家简单介l品常规厚?/h1> </div> <div class="news_author"> 发布旉Q?022-04-19    来源Q?a href='http://www.5396479.com/news/154.html'>http://www.5396479.com/news/154.html</a>     </div> <div class="news_content"> <p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="line-height:2;font-size:14px;"><a target="_blank" href="http://www.5396479.com/news/154.html"><b><a href="http://www.5396479.com/" target="_blank" style="font-weight:bold">防静电地板厂?/a></b>单介l品常规厚?/a>Q一h了解Q?/span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="line-height:2;font-size:14px;">1?00*600*30MM中通常600MM是长度,600MM是宽度,30MM是厚度。目前市Z常见的一般是<a href="http://www.5396479.com/qgfjddb/" target="_blank">全钢防静电地?/a>Q厚度有30mm?5mm?0mm?5mmQ其中PVC贴面?0mm厚度比较多,q种地板不耐踩Q容易塌P使用强度较好?5mm或?0MM?/span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="line-height:2;font-size:14px;">2?00*600*35MMQ?00MM是地板的长度Q?00MM是地板的宽度Q?5MM是地板的厚度。目前这个厚度是防静电地板中使用得多的一个规|例如Q全钢防静电地板、陶瓷面防静电地ѝ木基复合高架地ѝ全钢通风地板{?/span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="line-height:2;font-size:14px;">3?00*600*40MMQ?00MM是地板的长度Q?00MM是地板的宽度Q?0MM是地板的厚度。这个规格地板用率也比较多Q一般是陶瓷面防静电地板Q通常用于地铁Q高铁监控室Q学校机房,机场{要求较高的地段?/span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="line-height:2;font-size:14px;">4、还有一U架I地板是用于写字楼或者办公室里的Q通常厚度?8mm?3mm。规格有600*600*33mmQ或?00*500*28mmq个是全钢OA<a href="http://www.5396479.com/supply/50.html" target="_blank">|络地板</a>Q适用于写字楼Q办公楼{,配合地毯使用Q一般是下面OA|络地板Q然后在地板上铺设一层地毯,既美观又耐用Q也方便地板下面布线Q易于维护?/span> </p> <p style="text-align:center;text-indent:2em;"> <span style="line-height:2;font-size:14px;"><img style="max-width:100%;" src="/uploads/image/20220419/20220419135906_2128.jpg" alt="防静电地板厂? width="400" height="300" title="防静电地板厂? align="" /><br /> </span> </p> </p> </div> <div class="pagess"> <ul> <div>上一?<a href="155.html">酸钙防静电地板I鼓和脱落可预防?/a></div> <div>下一?<a href="153.html">矛_庄防静电地板设计要点</a></div> </ul> </div> <div class="info_key"> <span> 相关标签Q? </span> <a href='/key.aspx?k=%e9%98%b2%e9%9d%99%e7%94%b5%e5%9c%b0%e6%9d%bf%e5%8e%82%e5%ae%b6'>防静电地板厂?/a>, </div> </div> <div class="cateslist"> <dl> <dt>相关产品</dt> <dd> <div class="img"> <a href="/supply/54.html" title="沛_全钢防静电地板厂? rel="nofollow"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/35700/202007221603108163570047952.jpg?path=www.5396479.com/uploads/cp/202007221603108163570047952.jpg" title="沛_全钢防静电地板厂? alt="沛_全钢防静电地板厂? /> </a> </div> <div class="txt"> <a href="/supply/54.html" title="沛_全钢防静电地板厂? rel="nofollow"> 沛_全钢防静电地板厂? </a> </div> </dd> <dd> <div class="img"> <a href="/supply/52.html" title="全钢防静电地板厂? rel="nofollow"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/35700/202007221601311293570046846.jpg?path=www.5396479.com/uploads/cp/202007221601311293570046846.jpg" title="全钢防静电地板厂? alt="全钢防静电地板厂? /> </a> </div> <div class="txt"> <a href="/supply/52.html" title="全钢防静电地板厂? rel="nofollow"> 全钢防静电地板厂? </a> </div> </dd> <dd> <div class="img"> <a href="/supply/49.html" title="矛_庄防静电地板厂家" rel="nofollow"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/35700/201911281623270263570096525.jpg?path=www.5396479.com/uploads/cp/201911281623270263570096525.jpg" title="矛_庄防静电地板厂家" alt="矛_庄防静电地板厂家" /> </a> </div> <div class="txt"> <a href="/supply/49.html" title="矛_庄防静电地板厂家" rel="nofollow"> 矛_庄防静电地板厂家 </a> </div> </dd> <dd> <div class="img"> <a href="/supply/41.html" title="酸钙防静电地板厂家" rel="nofollow"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/35700/201911261721029643570067829.jpg?path=www.5396479.com/uploads/cp/201911261721029643570067829.jpg" title="酸钙防静电地板厂家" alt="酸钙防静电地板厂家" /> </a> </div> <div class="txt"> <a href="/supply/41.html" title="酸钙防静电地板厂家" rel="nofollow"> 酸钙防静电地板厂家 </a> </div> </dd> </dl> </div> <div class="zklist"> <div class="zklist-T"> 相关新闻 </div> <div class="zklist-C"> <ul> <li> <a href="/news/162.html" title="防静电地板厂家教大家清理~隙里的灰尘" rel="nofollow"> 防静电地板厂家教大家清理~隙里的灰尘 </a> </li> <li> <a href="/news/154.html" title="防静电地板厂家简单介l品常规厚? rel="nofollow"> 防静电地板厂家简单介l品常规厚? </a> </li> <li> <a href="/news/147.html" title="防静电地板厂家ؓ大家{疑解惑" rel="nofollow"> 防静电地板厂家ؓ大家{疑解惑 </a> </li> <li> <a href="/news/140.html" title="防静电地板厂家讲解防静电地板安装所需配g" rel="nofollow"> 防静电地板厂家讲解防静电地板安装所需配g </a> </li> <li> <a href="/news/132.html" title="防静电地板厂家浅谈防静电地板常见cd" rel="nofollow"> 防静电地板厂家浅谈防静电地板常见cd </a> </li> <li> <a href="/news/124.html" title="防静电地板厂家来说说防静电地板的l护使用要求? rel="nofollow"> 防静电地板厂家来说说防静电地板的l护使用要求? </a> </li> <li> <a href="/news/96.html" title="防静电地板厂家介l机戉K静电地板更换Ҏ" rel="nofollow"> 防静电地板厂家介l机戉K静电地板更换Ҏ </a> </li> <li> <a href="/news/94.html" title="防静电地板厂家ؓ大家介绍机房对地板的要求" rel="nofollow"> 防静电地板厂家ؓ大家介绍机房对地板的要求 </a> </li> <li> <a href="/news/86.html" title="防静电地板厂家带你走q防静电地板的世? rel="nofollow"> 防静电地板厂家带你走q防静电地板的世? </a> </li> <li> <a href="/news/78.html" title="防静电地板厂家讲解施工过E? rel="nofollow"> 防静电地板厂家讲解施工过E? </a> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> <!-- footer begin --> <div class="bottom_box"> <div class="bottom_nav"> <a rel="nofollow" href="/" title="首页">首页</a> <a rel="nofollow" href="/about/" title="关于我们">关于我们</a> <a rel="nofollow" href="/supply/" title="产品中心">产品中心</a> <a rel="nofollow" href="/download/" title="工程案例">工程案例</a> <a rel="nofollow" href="/about/about2.html" title="资质证书">资质证书</a> <a rel="nofollow" href="/news/" title="新闻资讯">新闻资讯</a> <a rel="nofollow" href="/about/about3.html" title="合作企业">客户留言</a> <a rel="nofollow" href="/contact/" title="联系我们">联系我们</a> <a href="/sitemap.html" title="|站地图">|站地图</a> <a href="/sitemap.xml" title="XML">XML</a> <a href="/changecity.html">城市分站</a> </div> <div class="bottom_big"> <div class="bottom_left"> 矛_庄防静电地板厂家哪家好?供应订做多少钱?矛_庄防静电地板怎么P诚信公司专业以批发h格大量现货提供石家庄防静电地ѝ石家庄防静电地板厂家、石家庄防静电地板生产厂家等品质优良的品及报hQ欢q来는产定Ӟ <br/> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/" rel="nofollow"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2019-05-31/" rel="nofollow"></script> <a target="_blank" rel="nofollow">冀ICP?9033038?1</a> Powered by <a title="企业pȝ" target="_blank" rel="nofollow">{l</a>     <a title="时代互动" target="_blank" rel="nofollow">技术支持:时代互动</a> <div>Copyright© www.5396479.com(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 热门城市推广: <a href="/shijiazhuang.html" title="矛_? target="_blank" >矛_?/a> <a href="/tangshan.html" title="唐山" target="_blank" >唐山</a> <a href="/qinhuangdao.html" title="U皇? target="_blank" >U皇?/a> <a href="/handan.html" title="邯郸" target="_blank" >邯郸</a> <a href="/xingtai.html" title="邢台" target="_blank" >邢台</a> <a href="/baoding.html" title="保定" target="_blank" >保定</a> <a href="/zhangjiakou.html" title="张家? target="_blank" >张家?/a> <a href="/chengde.html" title="承d" target="_blank" >承d</a> <a href="/hengshui.html" title="衡水" target="_blank" >衡水</a> <a href="/langfang.html" title="廊坊" target="_blank" >廊坊</a> </div> </div> <div class="bottom_right"> <img src="/template/YXX0063/picture/20161215112903_8593.png" title="扫一扫访问手机站" alt="扫一扫访问手机站" /> </div> </div> </div> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?10a0d5a870290ad9c93cb7b44081563c"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <!-- footer end --> <!--<script src="http://cmscloudim.zhuchao.cc/js/jquery-1.8.0.min.js" type="text/javascript"></script>--> <script type="text/javascript" src="/message/messagesend.js?+Math.random()" id="SendMessageScript" cid="35700" bcolor="#1c3b8c"></script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <a href="http://www.5396479.com/">年轻的母亲1,久久五月丁香激情综合,刺激一区仑乱,免费a级毛片又大又粗又黑,深夜爽爽动态图无遮无挡,美女高潮喷水白浆流不停,韩国AV,成人无码a区在线观看视频,叼嘿视频,国产精品视频一区无码每日更新,精品国产一区二区三区免费,无码少妇XXXXX在线观看W,俄罗斯VICTORY DAY小孩,日产国产精品亚洲系列,美女市长厨房跨下吞巨龙,又大又硬又粗做大爽a片,暖暖视频在线观看,韩国三级日本三级人与波,岳每晚被弄得嗷嗷到高潮,欧美疯狂性受xxxxx喷水,美女脱得一二净(无内裤)视频,无码人妻精品一区二区三区蜜桃,亚洲av无码一区二区三区网址,亚洲午夜成人精品无码色欲</a> <table id="table1" height="15" cellSpacing="0" cellPadding="0" width="90%" border="0" style="font-size: 12px; cursor: default; color: buttontext"> <caption><font color="#5AFF63"><marquee onmouseover="this.scrollAmount=0" onmouseout="this.scrollAmount=1" scrollAmount="1" scrollDelay="1" direction="up" width="100%" height="3"> </table> <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <a href="http://<spider>" target="_blank"><֩></a>| <ı> <ı> <ı> <ı> <ı> <ı> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>